Bob Rink benoemd tot hoogleraar niet-lineaire analyse

De VU benoemt per 1 september Bob Rink tot hoogleraar niet-lineaire analyse bij de afdeling Wiskunde.

09/01/2016 | 3:01 PM

De meeste natuurlijke processen en realistische kwantitatieve modellen zijn niet-lineair van aard. Dit maakt het moeilijk om ze wiskundig te analyseren. Met dezelfde input kan zo’n model namelijk heel verschillende outputs genereren. Typisch niet-lineaire verschijnselen zijn patroonvorming (ribbels op het strand), chaos (de onvoorspelbaarheid van het weer), periodiciteit (ons dag-nachtritme), hysteresis (het geheugen van magnetische materialen), grenslagen (rond een vliegtuigvleugel) en bifurcaties (zoals faseovergangen of andere abrupte transities).


Bob Rink onderzoekt het niet-lineaire dynamische gedrag van roosters en netwerken. Voorbeelden van niet-lineaire netwerken zijn het elektriciteitsnet, sociale media, voedselketens en neurale netwerken. “Vaak weten we precies welke spelers in zo'n netwerk elkaar beïnvloeden. We begrijpen echter maar weinig over hoe de interactiestructuur het gedrag van het netwerk bepaalt. Hierdoor is de niet-lineaire theorie van netwerken momenteel hopeloos gecompliceerd,” vertelt Rink. Hij geeft het voorbeeld van grote biologische netwerken zoals DNA transcriptienetwerken of eiwitinteractienetwerken: “Deze grote netwerken blijken opvallend vaak dezelfde kleine deelnetwerkjes te bevatten. Het kan niet anders dan dat deze kleine netwerkjes een heel speciale rol vervullen in het grotere geheel, maar hun functie is dikwijls onbekend.”

Nieuwe theorie
Het doel van de nieuwe hoogleraar is om een wiskundige theorie te bouwen die het precieze verband blootlegt tussen de architectuur en de niet-lineaire dynamica van netwerken. Zo wil hij kunnen verklaren, berekenen en voorspellen wat netwerken doen. In de toekomst wil hij zijn inzichten gebruiken om (bijvoorbeeld elektronische) netwerken te ontwerpen die een bepaalde gewenste functie moeten vervullen.

Biografie
Bob Rink studeerde en promoveerde aan de Universiteit Utrecht en werkt, na een postdoc aan Imperial College London, sinds 2007 op de VU. Momenteel is hij opleidingsdirecteur van de bacheloropleiding Wiskunde en de masteropleidingen Mathematics en Stochastics and Financial Mathematics (SFM). Daarnaast is hij verantwoordelijk voor de onderwijsportefeuille van de afdeling Wiskunde. Voor zijn onderzoeken ontving Rink onder andere een EPSRC fellowship en verschillende NWO-beurzen, waaronder een VENI.