Voortgezette Calculus

Periode: Week 36-51
College/werkcollege: dinsdag en donderdag 8.45-10.30, wo 13.45-15.30, niet in week 43,51 (R231).
Eerste deeltentamen: 25-10-2001, 13.30-16.30.
Tentamen/tweede deeltentamen: 20-12-2001, 13.30-16.30.

Docent: J. Hulshof


Studiehandleiding van vorig jaar, ps file, pdf file

Eerste deeltentamen vorig jaar, pdf, ps

Hertentamen dit jaar, ps

Tentamen/tweede deeltentamen vorig jaar, pdf

Email adres: jhulshof@cs.vu.nl
Kamer: R3.40
telefoon: 020 44 47682