Vectorcalculus (400181)

This page is no more under permanent construction.
De laatste mededeling is dat het tentamen een OPEN BOEK/AANTEKENINGEN tentamen is

Docent: J. Hulshof
Werkgroepleider: Menno Mandemaker

Over dit vak
Doelgroep: eerstejaars natuurkundestudenten en tweedejaars wiskundestudenten
Voorkennis: Calculus (400013). Een beetje Lineaire Algebra (400042), de natuurkundigen lopen dat gelijk met dit vak.
Periode: week 6-12
College: maandag 9.45-12.30, S203
Werkcollege: donderdag 9.45-12.30, S201
Tentamen (open boek): 24-3-2004, 13.30-15.30.
Hertentamen (open boek): 1-7-2004, 13.30-15.30.
Boek: Vector Calculus van Marsden en Tromba (5th edition), Freeman, ISBN 0-7167-4992-0. N.B. dit is een boek om zelf te lezen!
Zie ook de website, waar een supplement staat, en ook aardige powerpointpresentaties.

Programma (nu nog globaal maar wordt regelmatig aangepast), zie ook programma van vorig jaar, uit de vierde editie van dit boek):

Week 6. Lees secties 1.1-1.4 globaal door om aan de notatie van het boek te wennen.
Laat aan de docent weten welke onderwerpen hiervan niet bekend zijn. College: Secties 2.1-2.3, 2.5-2.6, 4.3-4.4.
Gedaan: herhaling vectoren, matrices, determinanten,
functies van meer variabelen,
open verzamelingen en continuiteit,
differentiaalrekening (halverwege).
Dit zijn de volgeschreven borden.
Werkcollege:
2.1: 1a,c 2c 5 10 12 16 17 22 25 27 32
2.2: 2 5a 9 10 12a,b 16a, 17a,c
2.3: 1 2 3 4 5 6b,d 8 11 13 14 15 16 17 20
Hier staan wat uitwerkingen.

Week 7. Lees Hoofdstuk 2 door. College: differentiaalrekening afmaken (2.5-2.6, 4.3-4.4)
en daarna aan de slag met krommen en lijnintegralen, secties 2.4 4.1-4.2, 7.1-7.2.
Gedaan: zie differentiaalrekening en begonnen met lijn integralen.
Dit zijn de volgeschreven borden.
Werkcollege:
2.4: 1 7 12 14 17
2.5: 2bf 3b 4 5b 15
2.6: 2b 3b 4c 6c 7 15
4.2: 3 6 9 12
4.3: 1 4 5 8 10 18
4.4: 2 7 11 14
7.1: 2b 3b 6a 7ab
7.2: 1a
Hier staan wat uitwerkingen.

Week 8. Secties 5.1-5.3, 6.1-6.2. Gedaan: lijn integralen afgemaakt,
gewone integralen met twee variabelen behandeld.
Dit zijn de volgeschreven borden.
Werkcollege:
7.1:10 12 13
7.2:1ad 2cd 3 4 6 7 9 (13) 11
5.1:1b 2 3 8 10
5.2:1b 2b 5 7 11
5.3:1b 2bc 4 7 12 14
6.1:2 4 10
6.2:1 2 3b 7 11 14 17
Hier staan wat uitwerkingen.

Week 9. Secties 7.1-7.6. Gedaan de helft van oppervlakte integralen.
Dit zijn de volgeschreven borden.
Werkcollege: 7.4: verifieer formule (4), opgaven 1 4 6 10 17, 7.5: 2 7 8 10 11.
Hier staan wat uitwerkingen.

Week 10. Secties 8.1-8.3, 8.6 Oppervlakte integralen herhaald, begin met integraalstellingen,
maar eerst differentiaalvormen, zie hier.
Dit zijn de volgeschreven borden.
Werkcollege: 7.6: 1 6 8 11 17, 8.6: 3 4, 8.1: 2 3

Week 11. Secties 5.5, 8.4. Gedaan: Green, Stokes en Gauss met differentiaalvormen, zie hier.
Dit zijn de volgeschreven borden.
Werkcollege: 8.1: 5 7 9 13 15 16 19, 8.2: 1 2 9 11 21 25, 8.3: 2 3 4 6 7 9 13b, 8.4: 3 4b 5 6 10.

Week 12. Uitloop. Gauss afgemaakt. Dit zijn de volgeschreven borden.
Som 3 van Proeftentamen.
Werkcollege: Review Ch 8: 4 7 13 14 17 20c en evt het Proeftentamen.

Week 13. Tentamen

Email adres: jhulshof@few.vu.nl
Kamer: R3.40
telefoon: 020 44 47682