Homepage Annemieke van GoorContact informatie

Go to the homepage of the Vrije Universiteit. Go to the homepage of the faculty of sciences.
Annemieke van Goor
Faculteit der Exacte Wetenschappen
Afdelingen Wiskunde en Informatica
Vrije Universiteit Amsterdam
De Boelelaan 1081a
1081 HV Amsterdam
Nederland

Telefoon: +31 (0)20 5987496
Fax: +31 (0)20 5987653
Email: h.j.m.van.goor-balk@vu.nl
Kamer: R.451
Aanwezig: maandag, dinsdag en donderdag

Als stagecoördinator begeleid ik studenten van de afdelingen Wiskunde en Informatica naar een afstudeerstageplaats doorgaans
binnen het bedrijfsleven. Andersom ben ik ook aanspreekpunt voor bedrijven die geinteresseerd zijn in studenten van deze afdelingen.
Voor de masteropleidingen Business Analytics (BA), Stochastics and Financial Mathematics (SFM) en Mathematics ben ik de secretaris van de stagecommissie.
Daarnaast coördineer ik de duale bachelor en master van de bachelor en master Business Analytics, de Research Paper Business Analytics, het
eindbachelorproject van Business Analytics de Bedrijfscase, organiseer ik de BA stage intervisiemiddag en onderwijs ik Studie en Loopbaan voor Business Analytics- en Wiskunde studenten.

Verder ben ik studieadviseur voor de studenten van de bachelor opleiding Business Analytics.

Vacatures voor bijbanen en meewerkstages.