Go to the homepage of the Vrije Universiteit. Go to the homepage of the faculty of sciences.

Bedrijfscase Business Analytics


Inleiding

Voor aanvang van de bedrijfscase dienen de studenten in periode 4 de verplichte cursus Studie en Loopbaan met een voldoende te hebben afgesloten. Vanaf periode 5 maken de studenten middels een bedrijfsbezoek kennis met een bedrijf waar typische BA-problemen te vinden zijn. Daarbij krijgen ze een opdracht uitgereikt, waarin in groepjes dient te worden gewerkt. De oplossing heeft wiskundig-statistische, informatica-technische en meer algemene bedrijfskundige aspecten. Behalve aan de technische kant (analyse, oplossing) wordt ook veel aandacht besteed aan (schriftelijke en mondelinge) presentatie en projectmanagement middels een verplichte workshop Projectmanagement en Consultancy van twee dagdelen. In periode 5 wordt gewerkt aan het vooronderzoek: het bedrijfsbezoek, de opdrachtformulering, de planning, de methoden, het literatuuronderzoek, enz. In periode 6 wordt full-time gewerkt aan de oplossing van het probleem. (bron: studiegids)

Studenten

Meer informatie voor deelnemende studenten is te vinden in de studiegids. Daarnaast is een er handleiding met uitgebreide informatie: handleiding.

Bedrijven

Bedrijven die geinteresseerd zijn in deelname aan de bedrijfscase kunnen de handleiding voor bedrijven raadplegen. In het document geschiedenis is te lezen welke bedrijven vanaf 1994 hebben deelgenomen. Bij interesse in deelname aan de bedrijfscase kunnen bedrijven contact opnemen met prof.dr. Ger Koole.