Wiskundige Analyse 2004

We gebruiken het boek Real Analysis geschreven door John M. Howie, 2001, Springer-Verlag, ISBN 1852333146.

De syllabus: syllabus.pdf.

Extra opgaven: exer.pdf.

De tentamenstof omvat alle behandelde stof, behalve de constructie van de reele getallen. De Banach contractie stelling en zijn toepassingen behoort wel tot de tentamenstof.

Oude en proef tentamens:
oefen.pdf
tenmei03.pdf
tenaug03.pdf
tensep03.pdf

En de antwoorden:
antoef.pdf
antmei03.pdf
antaug03.pdf
antsep03.pdf

De tentamens zijn niet helemaal representatief omdat vorig jaar niet precies dezelfde stof is behandeld. Maar ze geven toch een beeld van het soort vragen dat je kunt verwachten.

Het tentamen van 25 mei 2004:
tenmei04.pdf
En de uitwerkingen:
antmei04.pdf
De normering van het tentamen is wat soepeler dan vermeld.

Het tentamen van 26 augustus 2004:
tenaug04.pdf
En de uitwerkingen:
antaug04.pdf

Het tentamen van 11 november 2004:
tennov04.pdf
En de uitwerkingen:
antnov04.pdf